Z sekretariatu

Zapraszamy na nową stronę internetową szkoły pod zmienionym adresem: http://sp1wadowice.pl/

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach