Ortografia

Przeczenie nie piszemy łącznie z

  • rzeczownikami

nieszczęście, nieuwaga

  • przymiotnikami w stopniu równym

niełatwy, niewierny

  • przysłówkami w stopniu równym pochodzącymi od przymiotników

nieładnie, niedrogo

  • imiesłowami przymiotnikowymi

niezauważona, nieugięty

Przeczenie nie piszemy rozłącznie z

  • czasownikami

nie chciał, nie zrobił
niektóre wyjątki: nienawidzić, niedosłyszeć, niedowidzić

  • przymiotnikami oraz przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym

nie wyższy, nie najprzyjemniej

  • przysłówkami nie pochodzącymi od przymiotników

nie bardzo, nie dziś
wyjątki: niezbyt, niebawem, nieraz

  • rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami pochodzącymi od przymiotników w zdaniach zawierajacych przeciwstawienie

nie róża, ale tulipan; nie szczęście, ale talent

  • liczebnikami

nie trzy, nie siódmy

  • zaimkami

nie mój, nie tamten
niektóre wyjątki: nieco, niektóry, niejaki, nieswój