Ortografia

Końcówki en, em, on, om piszemy

  • w wyrazach obcego pochodzenia, tak jak je wymawiamy

kalendarz, stempel, koncert, komputer

  • rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego mają w nadrzędniku liczby pojedynczej końcówkę "-em"

z druhem, z bohaterem

  • w celowniku liczby mnogiej rzeczowniki wszystkich rodzajów mają końcówkę "-om"

tym stołom, tym dzieciom, tym brzozom

  • na końcu niektórych czasowników piszemy końcówkę "-em"

jem, rozumiem, umiem