Patron szkoły
Spis treści
Nauczanie Jana Pawła II
Ojczyzna
Różaniec
Wolność
Wszystkie strony

Wybrane cytaty

 1. Człowiek jest powołany do wolności.
 2. Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy.
 3. Wolność jest człowiekowi dana i zadana, by ukazywała prawdę o dobru.
 4. W przykazaniu miłości Boga i człowieka wolność znajduje najpełniejsze urzeczywistnienie, bo jest ona dla miłości.
 5. Jeśli człowiek chce być wolny, musi budować swoją wolność na fundamencie obiektywnej prawdy.
 6. Wolność jest wielkim dobrem wówczas, kiedy umiemy świadomie jej używać do tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem.
 7. Chrystus uczy, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie.
 8. Prawdziwie wolny jest ten, kto potrafi stawiać sobie ograniczenia.
 9. To co w pierwszej chwili wygląda na ograniczenie, w rzeczywistości może okazać się przestrzenią prawdziwej wolności.
 10. Kluczową sprawą dla pokoju jest kwestia wolności religijnej.
 11. Człowiek jest wolny, ponieważ ma zdolność wyboru.
 12. Być wolnym, to móc i chcieć wybierać, to żyć zgodnie ze swym sumieniem.
 13. Wolność nie daje nieograniczonych przywilejów. Kto tak ją pojmuje, naraża wolność na śmiertelny cios.
 14. Człowiek wolny jest przede wszystkim zobowiązany do prawdy.
 15. Nie ma wolności bez prawdy.
 16. Nie ma wolności bez miłości.
 17. Nie ma wolności bez solidarności.
 18. Nie ma wolności bez ofiar.
 19. Nie ma wolności bez sprawiedliwości.
 20. Idea wolności może być przeniesiona w realia życia tylko tam, gdzie ludzie wspólnie są o niej przekonani i nią przeniknięci, świadomi niepowtarzalności i godności człowieka oraz jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi.
 21. Tam – i tylko tam – gdzie wspólnie opowiadają się za wolnością i walczą o nią solidarnie, może ona zapanować i przetrwać.
 22. Wolności jednostki nie da się oddzielić od wolności wszystkich innych ludzi.
 23. Wolność jest w niebezpieczeństwie tam, gdzie ludzie ograniczają swe spojrzenia tylko do kręgu własnego życia i nie są gotowi angażować się bezinteresownie na rzecz innych.
 24. Wolność przeżywana solidarnie wyraża się w działaniu na rzecz sprawiedliwości w dziedzinie politycznej i społecznej, i kieruje wzrok ku wolności innych.
 25. Wolność wymaga wielkoduszności i gotowości do ofiar, wymaga czujności i odwagi.
 26. Wolność jest niezwykle cenną wartością, za którą trzeba płacić wysoką cenę.
 27. Nikt nie może się uchylać od osobistej odpowiedzialności za wolność.
 28. Jeśli, ktoś doświadczył miłości, doświadczył również wolności.